Kedvezményezett neve: infoblokk kedv final felso ESZA

PESTI MŰVÉSZ SZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET

Projekt címe: 

Fogi Színháza Egyesület a gyermekek színházkultúrájáért

Támogatás összege:       29.965.884Ft

Támogatás mértéke:      100%

Megvalósítás ideje:        2018.03.01 - 2019.08.31

Projektazonosító:           EFOP-3.3.2-16-2016-00113

 

Pályázatunk rövid bemutatása:

Az Egyesület tehát kiemelt, fő céljának tekinti a ,,kulturális tevékenységet”, azzal, hogy országosan terjeszti - legfőképpen - a magyar színházkultúrát és színielőadásokat, de továbbra is fontos céljának tekinti a környezettudatosság és a környezetvédelmi kultúra terjesztését, valamint a kulturális és környezetvédelem működési kör hatékony érvényesítését.  

A színház az elmúlt évtizedben a gyermekelőadásokban is sajátosan egyedi, formanyelvében a klasszikus színházat ötvöző, kissé kritikusan szemlélő előadásmódot alakított ki. A színház, a darabválasztásban mindig az új és új formanyelvek keresését tűzte ki célul, ezzel valósítva meg azt, hogy egymásra építkezve váljon a társulat sokoldalúvá és nagy formátumúvá.

A legfontosabb társadalmi kérdések mellett a színház igazi szerepét az emberábrázolást, a lehető legkorszerűbb formába öltötte a társulat.

A színház a mai formanyelv keresése mellett a musical mese színházi megoldásait is kereste, hogy célközönségét a gyermekeket, mindig és minél többször elérje.

A színház tevékenysége széles réteget érint az általa közvetített kulturális szolgáltatással. A gyermekdarabokkal törekszik a 4-12 éves korosztály esztétikai, morális, identitásbeli elhelyezkedését a világban segíteni, egyben ellenpontot képezni a korosztály rendszeresen fogyasztott, tömegkultúrával szemben, bízva abban, hogy ennek mentén befogadóbbakká válnak a magasabb kulturális termékek iránt is. 

Pályázatunkban somogyi térség hátrányos helyzetű intézményeiben tartunk rendszeres és időszakos foglalkozásokat kiváló szakemberek bevonásával.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-113 számú projekt a soron következő kulturális oktatási programunk, amellyel Somogy megye hátrányos helyzetű települése közül 12 intézménnyel vagyunk folyamatos kapcsolatban.

A célcsoportunk tagjai 3-14 év között vannak. A projektbe az intézmények gyermekeit, tanulót, pedagógusait, és alkalmanként a szülőket kívánjuk bevonni:

A kiválasztott téma területekhez, úgy választottuk meg a hozzájuk kapcsolódó új tevékenységeket, programokat hogy azok illeszkedjenek a meglévők tartalmi-módszertani megújítására, és azok hozzájárulását a felhívás célrendszeréhez.

  • Mese-technikával iskola-előkészítő programot dolgoztunk ki, az óvodások részére.
  • Nagy jelentőséggel bír számunkra a személyiségfejlesztő önismereti táborok megvalósítása, ahol a szociális kompetenciák fejlesztésén túl sor kerül a környezeti nevelésre, az egészséges életmódra nevelésre és a szabadidő hasznos eltöltésére is.
  • A környezeti neveléshez újszerű elemet használunk: Kisiskolásoknak és óvodásoknak szóló mesejátékot mutatunk be Kukamese címmel. Az előadás újszerű megközelítéssel, élményszerűen dolgozza fel a szelektív hulladékgyűjtés témakörét úgy, hogy a kisgyermekek is megértsék. Hedry Mária és Radványi Balázs új, Kukamese című színdarabja varázslatos világba kalauzolja a fiatal néző közönséget, és a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mozgalmas életének bemutatásával igyekszik átélhetővé tenni az újrahasznosítás folyamatát. A hulladék fajtákat megszemélyesítő, újrahasznosításra áhítozó főszereplőknek számos viszontagságon és izgalmas kalandon kell keresztül menniük, míg álmaik valóra válnak. A darabban helyet kap szerelem, féltékenység és hataloméhség, de a sok bonyodalom után a természet tündére segít, és mindenki elnyeri jutalmát, vagy éppen méltó büntetését.