Az Egyesület tehát kiemelt, fő céljának tekinti a ,,kulturális tevékenységet”, azzal, hogy országosan terjeszti - legfőképpen - a magyar színházkultúrát és színielőadásokat, de továbbra is fontos céljának tekinti a környezettudatosság és a környezetvédelmi kultúra terjesztését, valamint a kulturális és környezetvédelem működési kör hatékony érvényesítését.  

A színház az elmúlt évtizedben a gyermekelőadásokban is sajátosan egyedi, formanyelvében a klasszikus színházat ötvöző, kissé kritikusan szemlélő előadásmódot alakított ki. A színház, a darabválasztásban mindig az új és új formanyelvek keresését tűzte ki célul, ezzel valósítva meg azt, hogy egymásra építkezve váljon a társulat sokoldalúvá és nagy formátumúvá.

A legfontosabb társadalmi kérdések mellett a színház igazi szerepét az emberábrázolást, a lehető legkorszerűbb formába öltötte a társulat.

A színház a mai formanyelv keresése mellett a musical mese színházi megoldásait is kereste, hogy célközönségét a gyermekeket, mindig és minél többször elérje.

A színház tevékenysége széles réteget érint az általa közvetített kulturális szolgáltatással. A gyermekdarabokkal törekszik a 4-12 éves korosztály esztétikai, morális, identitásbeli elhelyezkedését a világban segíteni, egyben ellenpontot képezni a korosztály rendszeresen fogyasztott, tömegkultúrával szemben, bízva abban, hogy ennek mentén befogadóbbakká válnak a magasabb kulturális termékek iránt is. 

Pályázatunkban somogyi térség hátrányos helyzetű intézményeiben tartunk rendszeres és időszakos foglalkozásokat kiváló szakemberek bevonásával.